Miljöklassat trä för altaner och fasader

Organowood® är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet röt- och flamskydd och skapar en vattenavvisande yta.

OrganoWood® klarar hårt utsatta miljöer och får en vackert silvergrå nyans när det exponeras för väder och vind. Virket finns som trall- och konstruktionsvirke samt fasadpanel med ett brett sortiment av profiler. Villaägare, arkitekter, byggare och kommuner, för att nämna några, attraheras alla av OrganoWood®s miljöprofil och den silvergråa nyansen.

Processen har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. OrganoWood® är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

OrganoWood®-modifierat virke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer utan att använda sig av giftiga impregneringsämnen. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter.

Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för hälsa och miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). OrganoWood®s träskyddsprodukter var de första träskydds-produkterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskydds-föreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”. OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Produkterna är registrerade i BASTA-registret.

Dokumentation