LEGALETT Luftburen Golvvärme

Med luft som värmebärare i husgrunden finns det överhuvudtaget inte någon risk för fuktskador vid läckage.

Om ett rör skulle gå sönder, exempelvis vid en infästning i plattan, händer absolut ingenting. Luften strömmar bara vidare – fortfarande innesluten av själva betongen.

Det är en egenskap som till exempel gör att man kan undvika allvarliga skador vid förankring av väggsyllar som är en vanlig skadeorsak med allvarliga konsekvenser för andra golvvärmesystem.

Den luftburna golvvärmen är mycket lämpad för till exempel industribyggnader, där olika infästningar ofta är aktuella. Den är också mycket lämplig för fritidshus som är obebodda längre tider vid minusgrader, då vattenburen golvvärme kan frysa sönder med läckage- och fuktskador som följd.

Dokumentation