Kingspan PROTECT® Panel

En ny typ av skyddsklassad väggpanel är nu tillgänglig!

Nu är en ny typ av skyddsklassad panel tillgänglig. Denna panel innehåller förstärkning i form av ett stålnät som ligger inbäddat i isoleringskärnan. Fler och fler försäkringsbolag kräver skalskydd och nu är denna lösning tillgänglig från Kingspan.

Denna sandwichpanel är certifierad och uppfyller kraven för skyddsklass 2 enligt SSF 1047, utgåva 2.

Kontakta oss för mer information

Dokumentation