KEIM Romanit®

Naturtrogna och ändamålsenliga
Föresatsen att bevara det historiska ursprunget i kulturminnesvården och använda naturtrogna material kräver transparens och tydlighet. Här krävs produkter vars effektivitet och egenskaper är lika tydliga, ärliga och oförfalskat synliga som sina original.

KEIM Romanit® – kalktypisk och historisk
Kalk som bindemedel har sin egen speciella estetik. Briljans och levande grumlighet kännetecknar kalkmålning, snarare än fläckfri likformighet. Detta gäller såväl nya som förvittrade och föråldrade målade ytor. Den jämfört med moderna färgsystem snabbare åldringsprocessen i kalkfärgen är karakteristisk autentiskt sett.

Det medvetna valet av kalkprodukter efter historiska förebilder är därför alltid ett val som innebär reversibla, temporära behandlingar med ett originellt, levande utseende.

Dokumentation