Industristängsel och grindar från Heras

Utseende, motståndskraft, säkerhet & funktion. För industrifastigheter finns det många gånger olika krav endast sett till den specifika anläggningen i sig. Skall skyddet vara lika inom hela anläggningen, eller är vissa områden mer utsatta? Kanske är ett avskräckande och upptäckande elstängsellarm en lämplig investering?

Oavsett säkerhetsnivå eller önskemål kring design, kan något av Heras system för industri & företag anpassas i en mängd olika utföranden för att leva upp till dagens högt utsatta krav på både säkerhet, funktion och utseende.

Läs mer på vår hemsida, eller kontakta oss för rådgivning!

Dokumentation