Förhindra olyckor vid brunnar!

Ordningslagen kräver att samtliga brunnar där barn kan tänkas vistas är säkrade. Vi har säkrat brunnar med fallskydd sedan 1994. Gör det ni också.

Hur har ni säkrat Era brunnar?
Många brunnslock tar skada av vinterns snöröjning och i samband med detta blir många brunnar en stor olycksrisk. Locken kanske inte sitter fast eller saknas, och då kan olyckan vara framme.

Med fallskydd monterat i brunnen har ni en säker brunn.

ISP fallskydd är enkla att montera, vi har snabba leveranstider och hög kvalitet.

Tel: 016-962 71 eller 070-665 89 33
birgitta@isp-prod.com

Dokumentation