Flexiramp från Willis Mekaniska

Det är alltid lätt och säkert att rulla en barnvagn, rullstol eller att gå på Spacemaker Flexiramp. Med påmonterade räcken, som har ledstänger på två höjder, ges utmärkt stöd för både rullstolsbundna och gående. Gångbanan är av halkfri plåt av aluminium. Avkörningsskydd finns utmed båda sidorna.

Flexirampen är uppbyggd av ett modulsystem. Den kan som standard fås i längder från en meter och uppåt i hela metertal. Vid behov monteras räcken på en eller båda sidor.

Flexirampen kan monteras i vinkel. Då används ett Flexiplan som vändplan. Flexiplanet kan även användas som trapp- eller vilplan. Tillhörande räcken och avkörningsskydd kan placeras på ett flertal sätt.

I sortimentet finns tröskelramper i två standardstorlekar, för att underlätta passage vid trösklar och andra mindre nivåskillnader.

Flexirampen är gjord för att passa in i många miljöer. Valet av material och ytbehandling ger ett tilltalande utseende. Flexirampen har låg vikt. Den är enkel att transportera och montera, även av ej speciellt utbildad personal. Inga specialverktyg behövs.

Flexirampen är dessutom enkel att demontera om delar av eller hela rampen skulle behövas på någon annan plats. Alla delar kan återanvändas. Möjlighet finns också att komplettera med fler Flexiplan, gångbanesektioner eller räcken

Dokumentation