Fibrite, renoverar kostnadseffektivt industrilokaler och garage under pågående verksamhet

Fibrite är en ekologisk puts med bra vidhäftningsförmåga som kan användas på mycket smutsiga underlag.

Inga produktionsstopp under renovering!

Fibrite kan genom sin låga emisson (luktfri), bra vidhäftningsförmåga på smutsiga underlag och minimalt förarbete hjälpa dig med renovering av industrilokaler, utställningshallar och garage under pågående verksamhet.

  • Återskapar högsta brandskydd
  • Mögelresistent
  • Antistatisk
  • Diffusionsöppen
  • Bedömd i SundaHus och Byggvarubedömningen
  • Vinnare av SABO:s tävling Bästa renoveringsprodukt 2009
Kostnadseffektivt med låga driftskostnader och långa underhållscykler.

För mer information klicka på bilderna nedanför.

Dokumentation