Fasadsten

En fasad av natursten är hållbar, lättskött och vacker. Möjligheterna till variation är stor och kan ge ett elegant eller ett rustikt uttryck beroende på de val man gör. Väljer man kalksten till fasaden rekommenderar vi att man ändå väljer en granit till sockel.

Granit kan ha olika färger allt från vit till röd och svart beroende på skillnad i mineralsammansättning och textur. Graniter är generellt väldigt tåliga och hållbara.

Marmor finns i alla möjliga färger och mönster men långt ifrån alla är lämpliga till fasadsten utomhus. Det beror på stenens mineralsammansättning. Det finns dock ett par sorter som kan användas till fasad men inte sockel.

Kalkstenarna som lämpar sig för fasad är fler än marmor men man ska vara medveten om att Kalksten fasad naturstenkalksten inte heller är lämplig som sockelbeklädnad i stadsmiljö då stänk från gatan ger stenen ett smutsigt intryck och vattenabsorptionen är ganska hög. Både marmor och kalksten är känsliga för syror och surt regn kan påverka stenen.

Kvartsitskiffer lämpar sig väl till fasader. Arctic Kvartsit säljer är svensk och norsk skiffer av hög kvalitet från Minera Skiffer.

Dokumentation