Digitala postboxar med namndisplay & el-lås

Scantrons passerkontrollsystem gör det nu möjligt att administrera Svenskboxens digitala postboxanläggningar. Via Nova mjukvaran är det möjligt att styra och uppdatera digitala namnskyltar och elektroniska lås. De digitala postboxarna ger en smart och framtidssäker lösning, där traditionella nyckelsystem ersätts med passerbrickor och läsare.

Scanna brickan och hämta posten – så enkelt är det
Med elektroniska lås i postboxanläggningen är det inte längre nödvändigt att använda vanliga nycklar. Det enda som krävs är en enkel passerbricka som scannas av läsaren i anslutning till postboxanläggningen och därmed öppnar den förprogrammerade postboxen. Den digitala postboxanläggningen kan integreras i ett större FlexAir® passerkontrollsystem med läsare, porttelefoni, infoskärmar, bokning m.m.

Den perfekta lösningen till studentbostäder och flerbostadshus
De digitala postboxanläggningarna passar bra till studentbostäder och flerbostadshus, där det ska vara enkelt och snabbt att uppdatera och lägga till nya boende i systemet, samt ändra deras tillträdsrättigheter. Ett ingångsparti kräver endast installation av en digital postboxanläggning samt minimum en Nexus läsare, så kan man dela ut brickor till de boende istället för nycklar. Passerbrickorna programmeras så att varje boende har tillträde till en specifik postbox. Brickan kan vare den samma som används på eventuella läsare vid huvuddörren, hänglås på cykelförråd eller på elektroniska handtag på lägenhetsdörrar.

Administration av digitala namn-displays
Alla digitala postboxar har en inbyggd LCD namn-display som visar namn och lägenhetsnummer samt har ett elektroniskt lås placerat på fronten av postboxluckan. Den digitala namn-displayen uppdateras via den webbaserade Nova mjukvaran där det är möjligt att lägga till namn, lägenhetsnummer och styra vem som har tillträde via varje enskild passerbricka, som är unik och har specialkodats åt den boende. På detta sätt undgår man klistermärken och byte av avtagbara namnskyltar, eftersom det hela styrs online.

Snabbt och enkelt system
Denna lösning gör det snabbare och enklare för fastighetsadministratören att lägga till boende eller uppdatera tillträdesrättigheter, och ger därmed också en ekonomisk fördel. Det är dessutom en säkerhetsmässig fördel av att man kan ta bort och blockera boende och deras borttappade brickor, så brickorna inte missbrukas.

Se mer på www.scantron.se eller ring på tel. +46 (0)771 34 34 00

Dokumentation