Dalapanel by Sveden Trä

Genom att välja Dalapanels grund- och mellanstrukna panel i valfri NCS-kulör kommer du att minska arbetskostnaden, få ett billigare slutresultat och en bättre produkt. Vår målning sker inomhus i en modern anläggning där virket har rätt förutsättningar och vi har kontroll över hela processen.

Som en av få leverantörer erbjuder vi dessutom våra kunder möjligheten att själva välja mellan olika färgsystem.

Fingerskarvade och ytbehandlade paneler upp till 7,5 meter är en av våra specialiteter.

Dokumentation