Brandvärmeprov med lim

Vid brand förångas skivorna av värmen. När vattnet som är bundet i gipsskivan når ca: 100grader vilket går mycket fort, börjar skivan avge vattnet i form av ånga, det är denna funktion som ger gipsskivan dess goda brandegenskaper, förmågan att kyla med bundet vatten. Denna ångutfällning sker från skivornas båda sidor och alla kanter. Det är mycket viktigt att fog och lim som används i konstruktioner klarar skivans ångutfällning. Eld förbränner syret i sin omgivning. Undertryck skapas i det eldhärjade utrymmet och syre från omgivande områden pressar och belastar således materialet och infästningarna i konstruktionen. Förlorar lim- och fogmassorna sina bindande förmågor kan syre sugas till brandhärden av undertrycket, och brandhärden tilltar.

Sammanfattning
Testen visar att Magna lim- och fogförsegling håller för skivans ångutfällning och därmed bidrar till att minska brandens syretillförsel och spridning av brandgaser.

Värmesvag bas
Akrylbaserade lim/foger tillför inte konstruktionen någonting redan vid så låga temperaturer som 100 - 150°C. Skivans ångutfällning når i detta fallet den limmade regeln på skivans ej utsatta sida redan efter 6minuter och limmet förlorar sin sammanfogande egenskap, se bilden. I vissa fall skulle syre nu kunna nå eldhärden genom glipor vilka nu kan uppstå av undertrycket. Luft kan eventuellt pressas in mellan de mekaniska (skruvar) infästningspunkterna i skivmaterialen, ofta är dessa placerade på ett s-avstånd av 1200mm. Fog vid vägganslutning är också viktiga områden att säkra mot syretransport och brandgasspridning. Om branden får stor tillgång av syre får den ett snabbare och intensivare förlopp, än om syretillförseln begränsas.

Brandpåkänning Magna lim- och fogförsegling på stål & gipsskivor