Bra, bättre, bättre...

Nu har vi lanserat en ny, förbättrad webbplats. Besök Bevego.se för att ta del av de nya och förbättrade funktionerna.

Verksam på den professionella marknaden
Vi vänder oss till dig som är verksam på den professionella marknaden. Våra främsta kundgrupper är plåtslagare, ventilationsmontörer, isoleringsentreprenörer och småskalig industri.

Kvalitet och erfarenhet
Vårt förhållande till omvärlden bygger på specialisering, tillgänglighet, kompetens och produkter. Vi eftersträvar att varje uppdrag leder till förnyat förtroende och fortsatta affärer.

Logistik
Med egen turbilsdistribution finns vårt breda sortiment tillgängligt för snabba leveranser – direkt till önskad adress flera gånger i veckan.

Den naturliga länken
Nära samarbeten med marknadsledande leverantörer gör att vi kan fungera som den naturliga länken mellan tillverkare och kund.

Lokalt förankrad
Bevego har en stark lokal förankring och har idag 36 filialer och 4 tillverkande enheter från norr till söder. Indelade i sex regioner anpassas varje regions utbud efter den lokala marknadens behov. Vi har det lilla företagets personlighet, i ett stort format.

Dokumentation