Bättre klimat både inomhus och utomhus med träfiberisolering

Hunton Träfiberisolering är en naturlig och miljövänlig isolering, med egenskapar som kommer både miljö och husägare til godo. Träfiberisoleringen skapar stabila och förutsägbara villkor för konstruktionen, vilket gör att den tål det tuffa nordiska klimatet med stora variationer i luftfuktighet och temperatur. Den har upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak.

Träfibersoleringen har god värmelagringskapacitet, och isoleringsskivorna kan användas både i väggar och tak. Jämförelser mellan isolering av mineralull (glas- och stenull) visar att Huntons träfiberisolering har upp till dubbelt så hög värmelagringskapacitet per kilo.

Träfiberisoleringen är ljuddämpande. Dessutom är isoleringen brandhämmande, eftersom den vid brand förkolnar och står emot lågorna betydligt längre än en isolering som smälter. Isoleringen innehåller ett naturligt flammskyddsmedel.

  • Miljövänlig isolering i skivformat
  • Kan återvinnas
  • Utmärkt värmelagringskapacitet
  • Väldigt god kapacitet på fukttransport
  • Goda ljuddämpande egenskapar
  • Är brandhämmande
  • Formstabil och förhindrar konvektion
  • Irriterar inte huden vid montering

Dokumentation