Att göra ett första korrekt intryck

Exteriöra skyltar ger ofta ett första intryck att företaget, där kvalitet, pålitlighet och professionalism kan presenteras för kunderna. Modulex erbjuder ett brett spektra av exteriöra skyltar, där flertalet kan vara belysta. Modulex klassiska produkter Messenger och Compass kan nu även de vara belysta med LED tillsammans med Via. LED ger ett jämt ljusflöde över hela ytan med låg förbrukning.

Snabba och flexibla lösningar
Oberoende av om du arbetar med retail, huvudkontor, centra, eller inom sjukvård eller utbildning finns det ett brett utbud av högkvalitativa produkter med en låg underhållskostnad, för att passa era behov. Från den flexibla stolpsystemet till unika monoliter/pyloner utvecklade från våra existerande range, kontakta oss. Vi är redo att visualisera din förfrågan.

Unikt från Modulex
Möjligheten är bara begränsad av fantasin. Modulex kan designa och tillverka lösningen för din fasad. Belysta bokstäver, LED, utskurna bokstäver, loggo i varierande material. Med över 40 års erfarenhet från kunder över hela världen, innebär det att Modulex kan rådge lämplighet av material, tillverkningsmetod och installation, naturligtvis anpassat till lokala lagar och regler. Genom att kombinera unika exteriöra skyltar med standardprodukter, kan det leda till minskad kostnad och komplexitet.

Kontakta Modulex för mer information.

Dokumentation