Äntligen ett klass A radonmembran

För att eliminera risken för radonläckage i inomhusmiljön vid nyproduktion av bostäder och byggnader finns nu ett av Sintef godkänt radonmembran från Sika.

Sika har utvecklat ett radonmembran, Sarnafil® T RadonProof 12 som kan användas i både klass A och B. Alla genomförningar svetsas med varmluft.

Vid genomförningar med många rör svetsas en ”krage” runt rören som sedan tätas ytterligare med fogmassan Sikaflex®-35 SL/VP.

För att garantera en radontät lösning används Sarnafils prefabricerade hörn och detaljer som är kompatibla med radonmembranet.

Klass A: Sarnafil® T RadonProof 12 läggs på mark med en fiberduk, S-felt T 300 g från Sika, både över och under membranet och sedan gjuts plattan ovanpå. Membranet ska gå ca 1 meter utanför plattan i alla riktningar.

Klass B: Sarnafil® T RadonProof 12 gjuts in i bottenplattan med en fiberduk, S-felt T 300 g på både ovan- och undersidan. Det går även att lägga isolering istället för fiberduk.

Här finns ett kostnadseffektivt sätt att redan i planering och byggfas försäkra sig om en radonfri inomhusmiljö.

För mer information klicka på bilden eller länken här bredvid.

Sika radonprogram