Cibes A4000

Cibes A4000 är vår minsta skruvdrivna plattformshiss baserad på vår premiumprodukt Cibes A5000.

Den lilla plattformsstorleken lämpar sig för privata hem med små utrymmeskrav. Installationen är snabb och enkel där varken gjutning av hisschakt, hissgrop eller maskinrum krävs.

 • Cibes A4000 Cibes A4000

  2 stop, Platform, 800x830, Half door.

  Öppna länk
 • Cibes A4000 Cibes A4000

  3 stop, Platform, 800x830, Full height door

  Öppna länk
 • Cibes A4000 Cibes A4000

  4 stop, Platform, 800x830, Full height door.

  Öppna länk
Fler produkter från Cibes Lift AB