Cibes SwingOn

Cibes SwingOn löser förflyttningen upp 500 mm höjdskillnad där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas.

Cibes SwingOn monteras på vägg och fälls genom en sinnrik mekanisk lösning ut från väggen vid behov.

Fler produkter från Cibes Lift AB