Cibes A9000

Den bekväma kabinhissen för alla byggnadstyper – offentliga, kommersiella eller privata fastigheter. Cibes A9000 ar en kostnadseffektiv lösning som inte kräver något omfattande ombyggnadsarbete eller separat maskinrum.

Installationen ar enkel att genomfora och kräver bara en schaktgrop på 100 mm. Hela hisskonstruktionen levereras i små paket som medger transport genom smala passager. Underhallet kan enkelt utföras från kabinens insida.

  • Transport med sluten hisskabin
  • Skjutdörrar kräver mindre utrymme framför
  • Kräver inget separat maskinrum
  • Levereras i lätthanterliga paket
  • Schaktet byggs på plats
  • Inga omfattande byggnadsarbeten krävs
  • Märklast 630 kg
  • Golvyta 1100x1400 mm

Fler produkter från Cibes Lift AB