Cibes A6000S

Cibes A6000S är en rymlig kabinhiss med eget schakt. Hissen är prefabricerad och färdig att installera vid leverans, utan några omfattande byggnadsarbeten. Gropdjupet är 70 mm och maskinrummet integrerat.

Cibes A6000S är en både platssnål och idealisk lösning där konventionella hissar inte är något alternativ.

Fler produkter från Cibes Lift AB