Avancerad sökning

Grund

Hos T-Emballage finns grundläggande kunskap. Som grundskydd erbjuder vi krypgrundsfoam, T-Spärr och Syllisolering.

När det gäller gjutning har vi både betongtäckmattor och formrör i många olika storlekar.

URL: Gå till nätplatsen

Miljöbedömningar & Certifikat

BASTA

Sökord: grund, grundisoleringspapp, grundisoleringsfoam, st-list, kallasfalt, betongtäckmatta, betongtäckmattor, vintergjutning, asfaltslagare, formrör, fuktspärr.