Grund

Hos T-Emballage finns grundläggande kunskap. Som grundskydd erbjuder vi krypgrundsfoam, T-Spärr och Syllisolering.

När det gäller gjutning har vi både betongtäckmattor och formrör i många olika storlekar.

SundaHus
Fler produkter från T-Emballage AB