Oasis Qt™

Oasis Qt™ är ett effektivt och prisvärt ljudmaskeringssystem som minskar hörbarheten av mänskliga röster. Därmed minskar också risken för att sekretessbelagda eller privata samtal uppfattas av utomstående.

Fler produkter från Itaab Trading AB