Avancerad sökning
Itaab Trading AB Produktinformation

Oasis Qt™

Oasis Qt™ är ett effektivt och prisvärt ljudmaskeringssystem som minskar hörbarheten av mänskliga röster. Därmed minskar också risken för att sekretessbelagda eller privata samtal uppfattas av utomstående.

URL: Gå till nätplatsen

Sökord: Ljudmaskeringssystem, Ljudmiljö, Arbetsmiljö.