Konstruktiv förstärkning

I en global marknad som står inför stora utmaningar när det gäller brist på råvaror är det viktigt att bevara och stärka de konstruktioner som redan finns.

Fler produkter från Sika Sverige AB
Lim