Betongrenovering & Ytskydd

Många byggnader och konstruktioner i vår infrastruktur är i behov av att renoveras. Att förlänga livslängden genom renovering är ofta klokt både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Sika har tagit fasta på denna utmaningen och erbjuder många olika system och produkter inom detta område.

Fler produkter från Sika Sverige AB