Byggelit Sverige AB


Byggelit producerar idag spånskivor till bygg- och inredningsändamål med råvara från norrländska skogar. All produktion sker i Byggelits egen fab...

+ Läs mer

Nyhetsarkiv